Вівторок, 21.01.2020, 01:03
Вітаю Вас, Гість

         У КЗ «Василівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР логопед Бобнєва О.А. надає спеціалізовану кваліфіковану логопедичну допомогу учням, що мають різні вади усного та писемного мовлення (загальне недорозвинення мовлення, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, фонетичні порушення, заїкання, порушення читання та письма). Основним завданням вчителя-логопеда є діагностика і корекція існуючих мовленнєвих порушень та своєчасне попередження ускладнень та невстигань у навчанні, що ними зумовлені.

Різні відхилення в розвитку мовлення дитини (вади звуковимови, порушення фонематичної системи, недорозвиток лексичної й граматичної системи, заїкання) негативно позначаються на сприйманні мовлення, висловлюванні власних думок і перешкоджають в опануванні правильного читання та грамотного письма.

         З метою подолання зазначених відхилень у розвитку мовлення дитини шкільним логопедом використовуються усі необхідні сучасні засоби навчання. Серед них комп’ютерні тренажери «Видима мова» та «Живий звук», які надзвичайно подобаються дітям та допомагають їм в ігровій формі оволодівати навичками та знаннями з подолання мовленнєвих вад. Згідно навчального плану заняття у підготовчому, 1 – 4 класах проводяться 4 – 5 раз на тиждень, у 5 – 7 класах  2 рази на тиждень. Ці заняття проводяться як в груповій формі, так і в індивідуальній для тих дітей, які цього потребують.

      Робота логопеда Василівської школи-інтернату дозволяє усунути або пом’якшити як мовленнєві вади вихованців, так і психологічні порушення, сприяючи досягненню головної мети педагогічного впливу – вихованню всебічно розвиненої особистості.

         Своєчасне опанування мовлення – основа розумового розвитку дитини, запорука повноцінного її спілкування з людьми та адаптації у соціум.